Harde aanpak legionella

2009-10-11 14:27 by Holland Environment Group

De minister informeerde de Tweede Kamer onlangs over de naleving van de legionellavoorschriften. Hieruit bleek onder andere dat eigenaren van prioritaire instellingen zoals ziekenhuizen, sauna’s en zwembaden de voorschriften slecht naleven.

Minister Cramer is bezorgd over deze situatie en heeft een lik-op-stuk-beleid aangekondigd ingaand per 1 januari 2010. Bij de nieuwe aanpak stelt de VROM-Inspectie een proces-verbaal op zodra blijkt dat een instelling geen risicoanalyse of beheersplan heeft of geen beheersmaatregelen uitvoert zoals het nemen van monsters.

Medio 2010 treedt de nieuwe Drinkwaterwet in werking. De Drinkwaterwet wordt dan ook opgenomen in de Wet Economische Delicten. Dit effent de weg voor nog hogere boetes bij niet-naleving van de legionellavoorschriften.

Zie VROM voor meer informatie.

Go back